Contact Us          
USA:

574.594.2140

800.225.6975

FAX: 574.594.2154

info@paragonmedical.com

Paragon Medical, Inc.
8 Matchett Industrial Park Drive
Pierceton, IN 46562 USA
Europe:

+41 21 320 37 85

international.info@paragonmedical.com

Paragon Medical Europe
Av. de l'Avant-Poste 4
CH-1005 Lausanne
SWITZERLAND
China:

+86(0)519 8989 0066

international.info@paragonmedical.com

3A, GDH Industrial Park, No.16 Chuangye Road
Xinbei Zone, Changzhou, Jiangsu 213033, China